Възможностите за кариерно развитие на гимназистите след завършване на средно образование бяха представени на форум във Варна.За първи път петте висши училища в града участваха заедно в информационната среща.

Варна

Учениците получиха полезна информация както за нови и модерни специалности, така и за начините на кандидатстване, оформяне на мотивационни писма и попълване на документи за кандидатстване.

Диана Янева - ръководител в Център за кариерно ориентиране - Варна
”Голяма част от учениците са ориентирани, но все още има и такива, които не са решили коя е подходящата за тях професия. Затова им помагаме и ние, кариерните консултанти, като изследваме техните личностни характеристики,интереси и нагласи.”

Всяко от участващите висши училища се представя със свой шанд, където учениците можеха да задават своите въпроси.

Полина Пантева - 11 клас
”Условия, как се формира бала, самите изпити какво съдържат.”
Симеон Дамянов - 11 класа
”Също начините за обучение, защото в различните университети има различни начини на обучение.”

Голям интерес на форума предизвикаха две нови специалности на варненския Медицински университет.

Светлана Грънчарова - ръководител на учебен отдел в Медицински университет - Варна
”Военен лекар и военна медицинска сестра.Те са въведени заради нуждите на отбраната и заради военномедицински цели. Обучението в тях ще бъде съвместно с Висшето военноморско училище.“

В помощ на гимназистите пълната информация за магистърските и бакалавърските програми е публикувана на официалните страници на варненските университети.