Във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" започна 42-то издание на най-големия международен летен семинар по българистика у нас. И тази година обучението събира участници от всички краища на света, които изучават езика и се запознават отблизо с българските традиции и култура.

Велико Търново

Всичките над 100 участници от цял свят идват във Великотърновския университет, за да учат български по различни причини, но с обща любов към страната ни.

Войтек - участник от Полша: „Аз работя като устен преводач в Европейския парламент в Брюксел и след няколко езика, исках да науча един нов език и така случайно се случи, че избрах български!
проф. Христо Бонджолов - ректор ВТУ „Св. св. Кирил и Методий": Първо нещата, заради които идват хората в България са много и са различни, идват не само заради езика, заради природата, идват да си видят близките, да се върнат към корените си, други идват от чисто любопитство, трети защото го изучават!

В продължение на три седмици чужденците четат, пишат и водят диалози на български език и не на последно място създават нови приятелства.

Русалия - участник от Азербайджан: Лекциите са много интересни, преподавателите са много добри, обясняват всичко кой каквото не е разбрал.

Освен часовете по граматика, всеки ден участниците имат и занятия по пеене и народни танци.