С 20 стотинки да се увеличи цената на вода от 1-ви януари 2017 година предлагат от ВиК Русе. Акумулираните средства ще бъдат използвани за подмяна на водопроводната и канализационната мрежа в региона, за да се подобри качеството на водата и на услугите.

Русе

За ремонти и подмяна на водопроводната и канализационната мрежа от ВиК Русе за тази година са предвидили милион и двеста хиляди лева. Сумата обаче е недостатъчна - в голямата си част инсталациите са на по 50 години, което оказва влияние на качеството на водата и трупа загуби от над 40%. Затова от ВиК Русе са предложили на Комисията по енергийно и водно регулиране 5-годишен бизнес-план.

Инж. Сава Савов – управител на ВиК – Русе
„Асоциацията е поела ангажимент за 15 години инвестиции в размер на 38 млн лв. Това значи 1/3 от тези инвестиции трябва да ги направим през този период на бизнес-плана и тези инвестиции са свързани основно и само с подмяната на ВиК инфраструктурата.”

Средствата за изпълнението на проекта трябва да бъдат акумулирани от увеличението на цената на водата с 20 стотинки от следващата година. Русенци одобряват идеята, но са скептични.

Даниел Драгнев
„Ако парите се вложат за ремонти, добре. Но по принцип те не правят нищо, само увеличават.”

От водоснабдителното дружество казаха, че подготвят проект, с който да кандидатства по европейски програми за обновяване на ВиК системата, за да могат да обхванат повече населени места в областта.