Дружество „Водоснабдяване и канализация” - Русе ще стопанисва през следващите 15 години всички съоръжения на територията на областта и ще предоставя услугата на граждани и фирми. На подписването на договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация присъства и зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков.

Русе

Русенското дружество ще бъде отговорно за предоставянето на качествена питейна вода. Управителят му - инж. Сава Савов, каза, цената ѝ не е променяна от 3 години и е една от най-ниските в страната. На този етап не се предвижда повишение, но предстоят изчисления след завършването на пречиствателната станция в Бяла. Савов уточни, че дори и да поскъпне, няма да е съществено.

Зам.-министър Нанков заяви, че със сключването на този договор ВиК Русе ще трябва да намали загубите през 15-годишния период до 36% и още:

„И да инвестира своята печалба във изграждането на нова водоснабдителна и канализационна мрежа на област Русе. Ангажиментът на ВиК- Русе за тези 15 години срок на договора е в рамките на 38, 4 милиона лева.”

Само през 2015 г дружество ВиК-Русе е положило 52 км водопроводи със собствени средства. С европейски средства от следващата година ще се подмени цялата амортизираната мрежа.