Нов виртуален училищен кабинет по математика създадоха учените от Българската академия на науките. Вкарването на технологията в класните стаи цели да съживи интереса към точната наука. Достъпът е напълно безплатен и адаптиран както за преподаватели, така...

Нов виртуален училищен кабинет по математика създадоха учените от Българската академия на науките. Вкарването на технологията в класните стаи цели да съживи интереса към точната наука. Достъпът е напълно безплатен и адаптиран както за преподаватели, така и за ученици.

"Математиката невъзможна" - с тези думи всяко средностатистическо дете определя часовете си по точната наука. За да покажат практическата връзка между предмета и приложението му в ежедневието, учените създават виртуалния портал.

"Кабинетът включва ресурси от детската градина до 12 клас. Опитваме се да обхванем задължителното обучение, но всъщност много бързо става разширяването в извънкласните форми", каза Тони Чехларова-ръководител "Образование по математика и информатика" към БАН.

Създателите на платформата споделят, че интересът към вируталния кабинет е голям. Една от основните цели на платформата е максимално да навлезе в класните стаи и в рамките на редовните си занятия децата да бъдат подготвяни чрез нея. За целта втора година подред се организират курсове за преподаватели, които да прилагат технологията.

"Истината е, че в час се осъществява една малка част от образованието на децата. Прибирайки се вкъщи, те имат възможност по самостоятелен път, със собствено темпо да влязат, да се самопроверят, да научат онова, което не са успели", добави Тони Чехларова.

Предлагането на този нестандартен подход към преподаването има и друга цел, а именно - да стимулира развитието на изследователския дух у най-малките.