Студенти и преподаватели от катедра Културология на Югозападния университет в Благоевград започнаха теренни проучвания на църкви в три села от общината. Информацията, снимки и видеоматериали от проучването на християнската архитектура и живопис, ще бъдат събрани и показани във виртуални културни маршрути.

Благоевград

Чрез новите технологии повече хора ще могат да видят богатото културно наследство, което притежава община Благоевград. Около тази идея са обединени студентите и преподавателите от катедра Културология на Югозападния университет, които проучват църквите в селата Селище, Дренково и Логодаж.

Кристиян Ковачев, докторант: Донякъде заради комерсиализираните паметници, които имаме - като Рилския манастир, Троянския, Бачковския манастир, до известна степен тези малки църкви като тази, където се намираме в момента, остават на заден план, а вие самите виждате, че реално има какво да се покаже на самите туристи, какво да се види.

Във виртуалните културни маршрути ще бъдат показани археологически паметници от района на Благоевград и обекти от област Серес в Гърция. Двете общини съвместно реализират трансграничен проект България –Гърция, в който акцент е културният туризъм в региона.

професор Васил Марков, преподавател в ЮЗУ “Н. Рилски” Благоевград: Културният туризъм в региона на Югозападна България и изобщо в Югоизточна Европа е един изключително голям ресурс. Ако това успеем да го популяризираме така в туризма, че да привлечем още туристически потоци, това ще донесе още хляб и работа и повдигане на стандарта, разбира се.

Виртуалните културни маршрути, които ще показват общото културно наследство на Югозападна България и Северна Гърция трябва да са готови до февруари месец следващата година.