Вицепрезидентът Илияна Йотова предложи да отпадне изискването за издаване на удостоверение за български произход за студентите от българските общности в чужбина. По думите ѝ успешно положеният изпит по български език трябва да бъде достатъчно условие за кандидатстване в България.

Това стана ясно на среща с представители на министерства и университети за проблемите на студентите от българските общности в чужбина. Илияна Йотова предложи още - да се въведе и практиката с т.нар. виза-студент или специална студентска книжка за целия период на следване. Йотова изтъкна още и проблема с липсата на регистър на завършилите в България.