Днес за първи път "Визия за София" представи 24 дългосрочни цели и близо 250 стъпки за развитие на Столичната община. Очаква се да бъдат гласувани веднага след местните избори през есента на заседание на Столичния общински съвет. Приоритетите са околна и градска среда, транспорт, хора, управление, икономика, идентичност и култура.

София

София през 2050-та ще бъде компактен, многообразен и адаптивен град. Така от Визия за София виждат столицата в дългосрочен план. Безопасна и привлекателна среда в един мултифункционален град, където пешеходецът е с предимство. Новата визия предвижда София да бъде център на иновациите, и столица с развит туризъм. Град, адаптивен към климатичните промени.

Любо Георгиев, ръководител на "Визия за София": Няколко са темите, сферите, в които най-много се изисква действие - транспорта, околната среда и градската среда са тези и може би не е за учудване, защото хората ги преживяват най-директно тези неща. Това са нещата, за които хората биха искали да видят най-бърз положителен ефект и промяна.

Именно с идеите на "Визия за София" ще се определят конкретни насоки за промяна на общия устройствен план на Столичната община и за бъдещото развитие на София. По думите на арх. Здравков трябва да се действа много внимателно, като при хирургична намеса.

Арх. Здравко Здравков, главен архитект на София: Този план урежда всички човешки взаимоотношения, защото той е намесата между регулацията на нас като администрация, собствениците, проектантите и всички хора, които живеят в града. Искаме да излезем от ролята един експерт изработва план, представя го пред обществото. Искаме да обърнем модел на планиране. В 21-и век сме, социалните мрежи са изключително активни, хората се включиха изключително активно в този процес.

След месец в Ларгото ще бъде открита и изложба с конкретните мерки за действие.