В кулоарите на парламента финансовият министър Владислав Горанов коментира пред журналисти раздадените бонуси в Агенцията по вписвания и то за месеците, в които имаше срив на Търговския регистър.

Владислав Горанов, министър на финансите: Служителите, които добросъвестно са си изпълнявали дейностите си в Агенцията и които не носят пряка отговорност и вина за техническия проблем, възникнал в Агенцията, биха могли да получат подобно допълнително възнаграждение. Особено, имайки предвид, че системата на заплащане в бюджетната сфера предвижда такъв механизъм. Ако обаче има отпуснати допълнителни възнаграждения на служители или на длъжности лица, които носят отговорност, макар и косвена, свързани с техническия проблем, възникнал в регистъра - за мен това е неприемливо.