Влезе в сила забраната на всички видове строителни и монтажни работи на територията на комплексите "Златни пясъци", "Свети Свети Константин и Елена", Курортен комплекс "Чайка", курортните зони "Прибой" и "Манастирски рид". Със заповед на кмета на Община Варна се спира достъпът на тежка строителна техника и на всякакви превозни средства, доставящи строителни материали в комплексите.

Варна Златни Пясъци, Варна

Пълната забраната за строителство в комплексите се въвежда, за да не се пречи на активната почивка на летовниците, избрали за отдих курортите край Варна.

Тодор Иванов: "Ние сме наясно че няма как изведнъж да се спре строителството, но забраната касае и движението на тежка строителна техника. Би могло да се вършат допълнителни работи вътре в обектите, след като бъдат затворени и преустановена работата, но такива които не създават шум и не се пречи на туристите".

Всяка дейност по външните фасади нарушава издадената забрана. Изключения се допускат се допускат само при извършване на неотложни аварийно-ремонтни дейности. Иначе обектите трябва да бъдат оградени и обезопасени, а тротоарите възстановени и разчистени.

На нарушилите забраната ще се налага предвидената от закона глоба от 1000 до 10 000 лева за физически лица, а за едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лева.

Тодор Иванов: "Като големия размер на санкцията цели точно това наистина спирането на строителните дейности за да може да се гарантира един добър туристически сезон".

Екипи на общинска полиция и районните администрации ще следят и за това засегнатите от строителството зелени площи да бъдат почистени от отпадъци, обработени и засадени с подходящ вид декоративна растителност.