Колективният трудов договор за отрасъл "Здравеопазване" беше подписан днес между работодатели, синдикати и Министерството на здравеопазването. С новия договор увеличението на основните заплати става между 15 и 30 процента.

© БТА

В договора са включени началните основни месечни възнаграждения на работещите в сферата на здравеопазването, социални придобивки, регулиране на отношенията в системата и други.

Този колективен трудов договор осигурява спокойствие и предвидимост в системата, посочи министър Петър Москов.

Всички страни по договора изразиха удовлетворение от новия документ, който не е бил подновяван от 2013 г.