В региона на Плевен 18 проби от питейната вода в различни населени места са показали влошено качество. Това е установил мониторингът на Регионалната здравна инспекция в Плевен.

Плевен

В пет селища - Каменец, Борислав, Вълчитрън, Пелишат и Евлогиево, пробите са имали неприемлива мътност. В две проби от водата в Одърне и по една от Каменец, Асеновци и Борислав е открит магнезий над допустимото. В село Евлогиево над допустимото е установеното наличие на хром.

При четири селища, включени в периодичния мониторинг на питейната вода, са открити отклонения от изискванията за качество. При две проби от Черквица, едната е показала неприемлива мътност, а другата - наличие на двойно повече нитрати от допустимото по стандарт. В село Евлогиево две проби са имали неприемлива мътност, а други две - наличие на хром малко над допустимото. Хром над допустимото е установен и в пробата от Муселиево.

В село Горна Митрополия е въведен режим на водоподаване.

От инспекцията в Плевен са предприели мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването. Издадени са един акт и четири постановления за санкции на стойност 400 лева.