От 200 до 1700 лв. еднократна финансова помощ за деца, обвързана с образованието на родителите, предлагат столичните общински съветници на ВМРО.

София

Идеята е част от програма за стимулиране на отговорното родителство, представена днес в парламента.

Друг критерий за помощта е постоянен или настоящ адрес на територията на общината.

ВМРО предлага помощ за първо дете от 200 лв. за родители със средно обарзование, 250 за бакалаври и 300 лв. за магистри. За второ дете помощта скача от 500 до 700 лв., според образователния ценз на родителите. За трето ВМРО предлагат от 1300 лв. за родители със средно образование до 1700 за магистри.

Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО: Статистиката в София е ясна. Раждат се около 13 000 деца. Около 45 % са семейства, в които поне единият родител е с висше образование. Предлагаме един диференциран модел, който Столична община да въведе, а надяваме се и Народното събрание да откликне също, и това да се превърне в модел на национална политика.

По повод представената от лидера на ВМРО Красимир Каракачанов концепция за интеграцията на ромите, просветният министър заяви, че няма забележки в образователната част.

Красимир Вълчев, министър на образованието: В частта "образование " нямаме противоречия по отношение това, което трябва да направим. Трябва да активизираме всички усилия -ранно обхващане в детска градина,задължително образование. Задължаване, с всичките инструменти на политиката, с които разполагаме, и мотивирани учители."

Просветният министър съобщи, че въпреки връщането на 40 хиляди деца в клас, проблемът с непосещаващите училище остава.