Община Варна търси външни изпълнители, които да подготвят техническите спецификации и тръжната документация за обществените поръчки, свързани с проекта за модернизация на рибарско пристанище „Карантината“.

Варна

То ще бъде обновено със средства от сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ на Програма за морско дело и рибарство за настоящия програмен период. Припомняме, че проекта предвижда да бъдат облагородени близо 20 декара между Аспаруховия парк и военното поделение в местността "Карантината". Там ще бъдат изградени модерна сграда с амфитеатрален покрив, стотици метри алеи за разходка край морето, ресторант, 12-метрова кула с панорамна площадка и плаващи понтони. Предвидено е и изграждането на лодкостоянка за близо 100 плавателни съда, както и места, където рибарите да могат да продават улова си.