Инспекторите от Районната здравна инспекция във Варна са издали 4 предписания към ВиК за подобряване на дезинфекцията в селските водоеми на Дъбравино, Казашка река, Садово и Червенци. Там са установени отклонения от микробиологичните показатели на водата.

Дъбравино, Аврен Казашка Река, Аврен Садово, Аврен Червенци, Вълчи Дол

С писма са информирани кметовете на общините Аврен и Вълчи дол за резултатите от мониторинга. Те трябва да уведомят хората в тези населени места, че водата не е желателно да се използва за пиене и приготвяне на храна, докато микробиологичните ѝ показатели не се подобрят.

Разпоредено е от тези водоеми да се вземат по-често проби за анализ. Издадено е предписание до управителя на фирма „Прибой”, която притежава водопроводната инфраструктура в месността Прибой, да подобри качеството на дезинфекция и да разпореди учестен мониторинг на питейната вода.