Поскъпване на водата в София с 18 % ще обсъди днес Комисията за енергийно и водно регулиране.

Увеличението на цената е заложено в проект на решение на КЕВР в подкрепа на петгодишния бизнесплан на "Софийска вода". Според него тази година цената на водата в София ще се увеличи от лев и 82 стотинки на кубичен метър на 2 лева и 16 стотинки. Поскъпването ще продължи и през следващите години като планът е до 2021 цената на водата в София да достигне 2 лева и 69 стотинки за кубичен метър.