Готови са първите експресни анализи, измерени при пробонабиране на вода от река Тимок при Брегово. Резултатите от измерените на място показатели отговарят на изискванията за „добро състояние“ за типа река и са с характерни стойности за годишния сезон, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Пробите от повърхности води ще бъдат изследвани по над 15 показатели, включващи основни физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. Анализите ще се извършат в лабораторни условия и резултатите ще бъдат готови през следващите дни.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ възложи на Регионална лаборатория към ИАОС – Монтана да бъде извършен тридневен мониторинг на водите на река Тимок в района на Брегово. Мярката е във връзка с обявеното бедствено положение в Брегово. Местното население ще бъде информирано за резултатите.

Остава в сила бедственото положение в Брегово, няма опасност за населението

Остава в сила бедственото положение в Брегово, няма опасност за населението

Поредна безсънна нощ за хората от Брегово, където продължава бедственото положение. От областната управа във Видин успокояват, че риск за местните жит...