Водоподаването в Стрелча е възстановено, помпената станция работи с нужния дебит, но водата от чешмите не е годна за пиене и може да се използва само за битови нужди - предупреждават от местното ВиК.

Стрелча

Според управителя на дружеството Филип Фингаров, ще са необходими минимум две седмици, за да се избистри водата, след което ще се правят нови лабораторни изследвания, които да покажат дали може да се ползва за пиене и готвене.

Продължава почистването на затлачените ВиК-съоръжения във вододайната зона на Стрелча. Бедственото положение там продължава до 17 юни.