Министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев ще участват на 2 септември в откриването на новата учебна година във Военна академия „Г. С. Раковски”. Церемонията ще започне в 11.00 ч. в района на Военната академия. Представители на Българската православна църква ще извършат Водосвет за здраве и успехи.

По традиция министърът на отбраната и началникът на отбраната ще изнесат първите лекции пред командно-преподавателския състав и слушателите на висшето военно учебно заведение.

През учебната 2019-2020 година Военната академия посреща общо 269 слушатели. От тях 259 ще се обучават в магистърската специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” с шест специализации от професионално направление „Военно дело”.

Във факултет „Национална сигурност и отбрана”, специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” през тази година ще се обучават 10 офицери.