Продължаващите военни конфликти застрашават не само физическата сигурност на хората. Изследване показва, че повече от 56 милиона души са заплашени от т.нар. "хранителна несигурност".

Докладът е изготвен от Организацията по прехрана и земеделие и Световната програма по прехраната към ООН и представен на Съвета за сигурност на организацията. Документът се базира на анализ на данни от 17 държави в най-засегнатите от конфликти райони. Цифрите показват, че най-тежко е положението е Йемен и Сирия. Там т.нар. "хранителна несигурност" или невъзможността за достъп до хранителни продукти през равен интервал от време, е сериозно завишена. А причина са продължаващите военни действия. 14 милиона души - или повече от половината население на Йемен, е в състояние на хранителна криза.

Повече от 8 и половина милиона души - или 37% от населението на Сирия ПРЕДИ началото на конфликта там, се нуждае спешно от храна и стоки от първа необходимост. И още от стряскащата статистика - огромен процент от сирийските бежанци, които се намират в лагери в различни части на света се нуждаят от препитание. Драматично бързо по отношение на хранителната сигурност се влошава ситуацията в Судан. Сериозно е положението и в държави, които излизат от продължителни граждански конфликти, като Централно африканската Република и Колумбия.

Двете организации предупреждават още, че ако не се вземат адекватни мерки по отношение на изхранването, вероятността в държава, в която е имало война, отново да пламне конфликт е 40 процента. Анализите показват още, че приблизително половината от бедното население в момента живее в зони на нестихващо насилие. На тези места вероятността от недохранване е три пъти по-висока, отколкото в държави без военни конфликти.