Въпреки оставката правителството ще продължи своята работа до сформиране на нов кабинет, за да осигури стабилност и приемственост, по думите на премиера Борисов. Днес министрите ще приемат списъци със защитените и средищните училища в страната.

Ще бъдат одобрени допълнителни разходи за правосъдието, ще бъде приета позиция на България в съвета „правосъдие и вътрешни работи", за заседанието на 18 ноември 2016 г. в Брюксел. Ще бъде приет и доклад за изпълнение на дейностите по анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия.