Издателите на „Под игото на съвременен български език“ са получили акт за административно нарушение от Министерството на културата заради нарушени авторски права.

Заради значителните промени в оригиналния текст на Иван Вазов издателството може да бъде наказано с глоба от 2 до 20 хиляди лв., а изданието да бъде отнето и предадено за унищожение на МВР.


Думи, преведени в "Под игото"

Думи, преведени в "Под игото"

Ето и някои от 6 000-те думи в "Под игото", които бяха преведени от Нели Стефанова на съвременен български език.

До връчването на акта се стигна след като дирекция „Авторско право и сродните му права” в Министерство на културата се самосезира в края на миналата година заради публикации и участия в медии на издатели и експерти.

След преглед на съдържанието на „Под игото на съвременен български език“, (издателство „Византия“, 2019 г.) и сравняването на текста в него с този в изданието на „Под игото“ (издателство „Български писател“, 1980 г.), са установени значителен брой извършени промени на оригиналния текст, включително обяснителни бележки, без те да са съгласувани с Министерството на културата.

Жители на Сопот излязоха на протест заради "превода" на "Под игото"​

Жители на Сопот излязоха на протест заради "превода" на "Под игото"​

Жители на Сопот излязоха на протест заради "превод" на съвременен български език на романа "Под игото" на Иван Вазов. В новия превод, направен от Нели...