Наградите на фондация Българска памет ще бъдат раздадени тази вечер. Ето посланието на един от номинираните - Боян Петров - зоолог, еколог, спелеолог и алпинист.

Боян Петров - алпинист: На 1 ноември всички трябва да си дадем сметка, че учителите са тези, които дават първоначалното вдъхновение. И затова пожелавам на всички учители да дават личен пример, да са абсолютни стожери на самата идея на образоващ човек, става не толкова като наливащ знания и цифри., по-скоро като вдъхновяващ - как той сам да си го приеме като мисия, че могат да го правят.