Изграждането на канализацията на русенските квартали Средна кула и Долапите временно се отлага. Причината е, че строителна фирма от Костинброд е обжалвала процедурата още преди избора на изпълнител. А хората от двата квартала от 40 години очакват най-после да спрат да копаят септични ями в дворовете си.

Русе

Всяко семейство е принудено да отделя по 400 лева на година, за да изпомпва септичните ями в дворовете.

Красимир Иванов: Трудно е без канализация, почти на 2-3 месеца се изпомпва ямата. Има хора с по 2-3 ями.
Георги Гърбацов: Всеки обещава, всеки обещава, а на практика нищо няма.

Водоснабдителното дружество на Русе спечели проект за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в двата квартала за 40 милиона лева и обяви обществена поръчка.

След като фирма обжалва отговора им във връзка с условията на конкурса, крайният срок за кандидатстване за изпълнението му ще се удължи, след решението на Комисията за защита на конкуренцията.

От ВиК казаха, че до този момент 4 дружества са проявили интерес към обществената поръчка.

Инж. Сава Савов - управител на ВиК - Русе: Фирма, която може да проектира и изгражда. Трябва да има определена експертиза, определен опит, определени обекти със същата сложност и обем, които да се изпълнявали.

Потърсихме и дружеството, подало жалбата, но до този момент от там се въздържат от коментар.