Все повече безработни от район "Източен" в Пловдив търсят услугите на трудови посредници, а кампанията "Спри да циклиш!" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" помага на хората по-бързо и лесно да намерят информация и връзка с Бюрата по труда.

Пловдив

Ромските медиатори там споделят, че най–големи трудности срещат при мотивацията на младите хора, които сами се определят като трайно безработни.

За проблемите пред трудовите проблеми и ромските медиатори вижте повече в репортажа в "Денят започва".