За първи път от десетилетие насам, в началото на годината във варненския център за спешна медицинска помощ новопостъпилите лекари са повече от напусналите. Крехката тенденция е само част от цялостна програма, която цели да задържи повече кадри в системата.

Варна

През последната година все повече млади лекари търсят работа в спешните звена, особено в градовете, в които има медицински висши училища.

Д-р Мая Рашева, директор на ЦСМП-Варна
“В резултат на трикратно увеличение досега, което е в размер на близо 50 процента, заплатите доста се доближиха до такива, които да привлекат младите лекари.”

Разбира се, остават още много проблеми за решаване – трябва тепърва да се създаде устойчива схема за квалификация на младите лекари, да се подобри техническото оборудване, с което те работят. И най-болният въпрос – линейките, с които достигат до пациентите. Съгласно стандарта, за да изпълнява качествено работата си, един санитарен автомобил трябва да отговаря на два критерия – да не бъде по-стар от 7 години и да не е изминал повече от 300 хиляди километра.

Д-р Мая Рашева, директор на ЦСМП-Варна
“От 32 автомобила имаме само два, които отговарят или на единия, или на другия критерий. Областта ни е голяма, градът ни се разраства и нашите линейки изминават над милион километри.”

От варненската “Спешна помощ” се надяват и поне част от европейското финансиране, осигурено за сектора, да бъде вложено не само в построяване на нови сгради, а и в ремонтиране на вече съществуващите. Особено след двете години усилена съвместна работа с общината, при която е точно установена собствеността върху сградния фонд на центъра.