От 2013 до днес все повече публикации в различни електронни и печатни медии по същество представляват антидемократична пропаганда. Една от най-отличителните характеристики на тези публикации е отрицанието на институционалността. Изследването, установило тези факти, е проведено през последната година от Фондация за хуманитарни и социални изследвания.

"Ние изследвахме електронния архив на 3080 сайта за четири години", разказа ръководителят на проекта на Фондация за хуманитарни и социални изследвания Димитър Вацов.

В изследването не са включени форумите, социалните мрежи и са се спряли само на този медиен сегмент, който е много важен по две причини.

Информационните сайтове са в доста уязвимо икономическо състояние. През последните години приходите от реклама се насочват предимно към националните телевизии и към Фейсбук. Вестниците, от които се оттеглят паричните потоци, остават без възможности за самофинансиране. Те произвеждат медийно съдържание, в огромна степен от тях се пълни социалната мрежа и телевизионните емисии.

Много плътно са изследвани 3305 отделни медийни материала, обясни Милена Янакиева, член на екипа на проекта на фондацията.

Наблюдава се висока степен на анонимност на материална - не се знае кой го е писал. Любим жанр е анонимният репортаж. Това е съчетано с монотонност на гледната точка, няма никаква полемика, пълна затвореност към алтернативна гледна точка. Трети много важен индикатор за пропагандно съобщение е внушението на неизбежност.