Всеки ден в България се извършват най-малко 8 опита за самоубийство. А всеки втори опит е свързан с конфликти в семейството. Това обявиха от Националния център по обществено здраве и анализи по данни за 2015 година. От началото на 2017 година ще заработи онлайн платформа за данните за самоубийствените действия, както и ще започне обучаване на общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници с цел откриване на тревожност и депресия. Целта на Националния център по обществено здраве и анализи е опитите за самоубийства в България да намалеят с 10%.

Оказва се, една от основните причини за опитите за самоубийства в България не е социалното и финансово състояние, а конфликтите в семейството. Следват ги психичните разстройства и несподелената любов.

Д-р Владимир Наков, главен експерт в сектор "Психично здраве": "Винаги става въпрос за сложен комплекс от различни психологични и социални, и ако искате случайни фактори, които в един момент тласкат човека да вземе такова решение."

За да предотвратят това, от националния център стартират онлайн платформа от началото на 2017 година, която ще обучава общо практикуващи лекари, психолози и социални работници как по-лесно да разпознават симптомите на тревожност и депресия.

Д-р Захари Зарков, началник отдел "Психично здраве" в Центъра по обществено здраве и анализи: "Хора, имащи намерение да сложат край на живота си, търсят личния си лекар 2 седмици преди да направят опит за самоубийство. В тази посока е една от основните ни дейности за повишаване чувствителността на личните лекари по проблемите на тревожността и депресията."

По-голямо внимание ще се обръща и на юношите в училищата.

Д-р Румяна Динолова, отдел „Психично здраве" на Центъра по обществено здраве и анализи: "Обучения на специалисти от районните здравни инспекции за това как да преподават в училищата темите по депресия, тревожност, агресия и автоагресия. Ние сме отделили достатъчно време и средства за това да има хора, които да придобият умения, да говорят по тези болезнени теми в училищата."

А специалистите казват, че понякога дори един разговор може да бъде животоспасяващ.