Това показват дори данни на официалната статистика. Според изследвания на работодатели обаче, сивият сектор е внушително по-голям и надхвърля 30% от пазара. Оказва се, че данните между публично заявените работещи и реално осигурените в НОИ се разминават драстично.

Срещаме Иванка в бюрото по труда. От една година е без работа и редовно преглежда обявите тук. Търси си работа и по втория начин, но и на черно не се намира лесно.

"Като хигиенистка като каквато ще да е, работа да е. Даже от сутринта търся като ненормална, но като ме видят, че съм от ромски произход и не ме вземат", споделя Иванка.

Според различни източници сивият сектор на пазара на труда варира между 30 и 40%.

Според Националния осигурителен институт от 2010 година досега постепенно намаляват заетите хора, но с тях също и безработните в бюрата по труда. Парадокс, който експертите обясняват със сивата икономика и работа на черно.

Чавдар Христов - вицепрезидент на КНСБ: При която всичко става по трънския способ ръце в ръце под масата там заетостта съществува, но разплащанията са напълно скрити. Строителството го има на много места. Вие засечете в държавата колко строителни обекти има частни, да не би, че там физическите лица Гошо или Пешо, на когото му правят къщата, плаща осигурителни вноски или данъци.

Разминават се и още данни. Според НСИ работещите са над 3 милиона души, а според НОИ - осигурените са под 2 милиона и 800 хиляди.

Обикновено работата на черно означава и да ви осигуряват, но не върху целия доход.

Димитър Бранков - зам.-председател на БСК: Не малък брой от случаите това е по настояване на наетото лице защото предпочита днес да получи по високи доходи.
Чавдар Христов - вицепрезидент на КНСБ: Водещ в тази посока е работодателят, той може да се яви и като изкусител, който да ти каже нямаш сметка защо трябва да плащаш, будала не плащай. Без съгласието и без инициативата на работодателят това трудно може да се случи.
Росен Бъчваров - говорител на НАП: Тук става дума за стотици милиони годишно щети за бюджета, които по обясними причини изискват по-интензивно и по-задълбочено изследване на властите.

Бюджетът е ощетен и от друг нелегален труд. Често работодателят укрива осигуровки, като предлага договори на 4 часа, а служителите му работят цял ден.