Също от днес всички пенсии се увеличават с 3,8%. Така минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще стане 207 лева и 60 стотинки. Социалната за старост ще достигне 125 лева и 58 стотинки. Увеличават се и всички останали пенсии, които не са свързани с трудова дейност - това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната.