В навечерието на първия учебен ден всички учебници са готови с изключение на два учебника по английски език, които ще бъдат в училищата до средата на следващата седмица. Това каза в студиото на "Денят започва" министърът на образованието Красимир Вълчев.

Малко повече от 200 хиляди са децата, които не са обхванати от образователната система. Около 1000 са учителите, които не достигат, предимно за предмети като математика и физика, но от Министерството търсят решение на въпроса. Министър Вълчев обеща до края на октомври всички учители да получат повишението на заплатите си. В студиото на "Денят започва" министър Вълчев обясни какви са мерките, които вземат, за да се реши проблемът с дефицита на учители.

Красимир Вълчев - министър на образованието: Много училища в момента използват учители, които са навлезли в пенсионна възраст. Има известен резерв на пазара на труда. На конференция в 10 часа ще обсъждаме точно тези алтернативни пътеки - млади хора да заемат учителска професия без учителска правоспособност временно. Надявам се да привлечем от други професии към учителската хора точно с тези политики и политиките, които правим в системата на висшето образование за насърчаване на приема, увеличаване на финансирането в т.нар. приоритетни професионални направления. Това са професионалните направления, към които има очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Там са и математиката и физиката. Анализите ни към днешна дата показват, че това дава резултат, но не е достатъчен.