Висшият съдебен съвет реши, че трябва да довърши вече започнатата процедура за избор за председател на ВАС. Съветът обсъжда как да действа, след като президентът Румен Радев върна предложението за назначаване на Георги Чолаков. Чолаков беше избран с 20 гласа от предишния състав на съвета. А държавният глава подписа указа си в първия ден на новия ВСС.

Отхвърлено беше предложението да се проведе изцяло нова процедура. "За" този вариант гласуваха само трима от 25 членове на съвета - председателят на ВКС Лозан Панов, Цветинка Пашкунова и Севдалин Мавров.

Част от съвета застъпиха мнение, че трябва да се прегласува кандидатурата на Георги Чолаков и ако той не събере необходимата подкрепа отново, тогава да се върви към нова процедура. Тази позиция защитиха главният прокурор и сегашният председател на ВАС Георги Колев.

След като стана ясно, че ще продължат процедурата - дискусията премина към това от какъв етап да стане това. Оформиха се 3 предложения - направо да се гласува, да се изслуша само Чолаков или и опонента му - Соня Янкулова.

Мотивът да има изслушване и въпроси е, че все пак новият състав на съвета трябва да направи информиран избор за професионалните и нравствени качества на кандидатите.