Магистратите обсъждат днес предложените от Министерството на правосъдието промени в Закона за съдебната власт. Водещите принципи са разширяване на съдийското самоуправление и децентрализациян а прокуратурата.

Позицията на Главния прокурор Сатир Цацаров е против идеята за изследване с полиграф на магистратите и експертите, защото според него не може експертите да се разследват като престъпници. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събра днес извънредно. Друга от обсъжданите промени е тази за участие на общинските съвети в подбора на съдебни заседатели. Цацаров не е съгласен и стази постановка, защото в нея вижда форма на политическо влияние. Очаква се магистратите да формулират свои становища, подробности в следващите емисии.