След като Съюзът на съдиите в България и съдиите от Софийски районен съд реагираха срещу кръг от медии, в които бяха коментирани конкретни магистратски актове, съдийската колегия на ВСС изпрати запитване до редица европейски институции, стана ясно от съобщение публикувано на сайта на кадровия орган.

Съдебните кадровици искат от Европейската мрежа на съдебните съвети, Балканската, и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети критерии за това как да реагират в такива ситуации.

Повод за действията на колегията са публикации срещу съдиите Силвия Хазърбасанова и Полина Якимова - Илиева. Двата случая са в рамките на месец и половина.

Независимостта на магистратите е фундамент на върховенството на закона и следва да се възприема като гаранция за свобода и зачитане на човешките права. Опитите за неправомерно влияние и натиск върху независимостта на съдебната власт накърняват и функционалната легитимност на съдиите, смятат от ВСС.

Членовете на Съдийската колегия във ВСС обаче критикуват цялостната работа на кадровия орган и припомнят, че в подобни случаи, дори след дискусии няма конкретни решения. Това според магистратите води до неоправдани обществени очаквания и усещане за пасивност.
Кадровиците припомнят, че в момента изготвят стратегически документ, чиято цел е да се постигне баланс между необходимостта да се защити независимостта на съдебната власт, при охраняване свободата на словото по въпроси от обществен интерес.