Всяка година в България се създават средно по 40 хиляди нови предприятия. Това е съобщил заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на Европейския ден на предприемача - събитие, което има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови компании, съобщиха от министерството.

© Архив

Оптимистичен сигнал е, че расте износът ни, което показва, че българските малки и средни предприятия са устойчиви и конкурентни на международния пазар, е посочил Александър Манолев.

По думите му устойчиво се развиват сектори от икономиката ни с висока добавена стойност като информационни и комуникационни технологии, машиностроене, автомобилостроене и др. - още един белег, че все по-значителен дял от отраслите ни се основават на икономика на знанието. Според него в момента икономическите условия са много подходящи за създаване на стартъпи и за развитието на бизнес като цяло.

Всичко това дава отражение и в статистическите данни - през последните пет години в България са създадени около 2000 стартъпа. От компаниите, в които са инвестирали инвестиционни фондове, около половината все още съществуват, а 40 на сто са получили последващо финансиране, е казал икономическият заместник-министър и е допълнил, че в момента в страната ни има и редица инвестиционни фондове, които инвестират в компании в различен стадий на развитие.

Представени са били и някои от възможностите за набиране на стартов капитал за нови предприятия.

Към момента е обявена процедура "Подкрепа за предприемачество" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" с общ бюджет от 67 млн. лева, насочена изцяло към стартиращи предприятия, които могат да получат грантова помощ от 50 000 до 200 000 лв. В допълнение Министерството на икономиката има възможност да насочи и средства по инициативата JEREMIE. Избран е и нов фонд мениджър за финансиране в компании в ранен етап на своето развитие - BrightCap. Неговият портфейл е 25 млн. евро, като 3 млн. евро ще бъдат насочени към стартиращи предприятия.