Достъп до интернет в домовете си имат 55.1 на сто от домакинствата в Силистренско, но има спад с 1.3 процентни пункта спрямо предходната година.

Силистра

Това показва изследване за използване на информационно-комуникационни технологии, цитирано от отдела за статистически изследвания в Силистра на Териториалното статистическо бюро - Север.

През тази година в област Силистра 51.7 на сто от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от хората, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст с 7.9 процентни пункта.

Жените от област Силистра са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете - съответно 54.1 и 49.4 на сто.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Силистра по образоване. Докато 92.2 на сто от хората с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 23.8 на сто от хората с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2016 година 10.3 на сто от жителите на област Силистра използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация.