"Необходимо е навременно постигане на оперативна готовност на постоянния корпус до 1 януари 2021 г., за да се гарантира готовността на Агенцията за подкрепа на държавите членки в случай на кризи". Тази позиция изрази вътрешният министър Младен Маринов по темата "Предизвикателства и перспективи в прилагането на Регламента за европейска гранична и брегова охрана".

Маринов сподели виждането на страната ни за ефективното връщане като ключов компонент в управлението на миграцията, който може да окаже положителен ефект както върху системата за убежище, така и върху феномена на вторичните движения.

Българският вътрешен министър обърна внимание и върху необходимостта да се работи за подобряване на сътрудничеството на страните на произход и тези на транзит, защото без съдействието на третите страни нито една мярка, приета вътре в ЕС, няма да е приложима.