Във Факултета по журналистика и масови комуникации официално беше открита новата академична година.

Новоприетите студенти са около 250, в специалностите Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване. Деканът на факултета - доц. д-р. Теодора Петрова, призова студентите към социална отговорност в журналистическата среда.

Специално за "По света и у нас" тя съобщи, че от следващата година ще се изучава и нова, четвърта специалност: "Комуникационен мениджмънт".

доц. д-р. Теодора Петрова, декан на ФЖМК: Това е нещо, което ще отговори на пазара на труда, стратегически комуникации за хора, които да могат да работят с различни географски региони, с езици. Тя е малко по встрани, от това което до сега предлагаме във факултета.


Вижте във видеото какви са очакванията на първокурсниците, които са избрали да учат във ФЖМК
.