Жителите на село Дюлино в община Бяла плащат висока цена за негодна питейна вода. Водопроводната мрежа е амортизирана и се нуждае от спешна подмяна.

Дюлино, Бяла

В Дюлино живеят около 300 души. Много са дошли от големия град заради чистия въздух. Най-големият недостатък на селото обаче се оказва водата.

Елка Николова: Носим си вода с туби от Варна.

Водата на селото е от местни водоеми, която напоследък е със завишено съдържание на калций и не е желателно да се пие.

Радка Траянова-гл. инспектор в РЗИ-Варна: Колкото и пъти да изследваме водата, тя няма да промени качествата си, ако не се предприемат някакви корективни мерки.

Водопроводната мрежа, изградена преди повече от 50 години, е амортизирана, а цената на кубика е над 2 лева.

Георги Василев - кмет на село Дюлино: След всеки ремонт по тръбите тече не искам да казвам какво.

Опитите на община Бяла с европейски средства да се изгради нова водопроводна мрежа в три села, сред които и Дюлино, остават без резултат.

Христо Железаров - Дирекция "Разработване и управление на на проекти" в община Бяла: Жители на трите населени места са около 1000- 1 100, а критерият, по който оценяват, е 2 000 жители.

В общината продължават да търсят финансови възможности и програми за изграждането на водопроводна мрежа.