Водното дружество във Велинград още на 29 декември 2016 година е имало информация за превишения над допустимите норми на уран във водоизточниците. Въпреки това контролните органи не са били уведомени.

Велинград

Това стана ясно на пресконференция на РЗИ Пазарджик. Информацията за нестандартни резултати за уран от проби питейна вода в три от водоснабдителните зони на регион Велинград е подадена чак на 21 април в РЗИ. През последните няколко дни пробонабиране е направено от всички засегнати водоизточници във Велинградско, но резултати се очакват до няколко дни. Началникът на отдел "Държавен здравен контрол" в РЗИ-Пазарджик обясни на пресконференцията днес, че през месец март са правени изследвания на водата в Света Петка, но пробите не са отчели завишения на стойностите.

В момента водоползването за питейни нужди от проблемните водоизточници е спряно до излизане на окончателните резултати, допълниха експертите. Ограничено остава ползването на водата за питейни нужди в селата Света Петка, Юндола, Грашево, Пашово и Мечо Корито. Създадена е необходимата организация за доставка на бутилирана натурална минерална вода, която се раздава на домакинствата по списък.По искане на областния управител, в срок до днес „ВиК в ликвидация" ЕООД Пазарджик и общинските ВиК оператори в Пещера, Панагюрище, Белово, Брацигово, Ракитово, Батак и Стрелча, предоставиха анализи от изследвания на питейната вода по радиологични показатели. Взети са проби от различни водоизточници, извършвани са в лицензирани лаборатории, а посочените стойности са в допустимите норми.