Във Върховния касационен съд бяха избрани на случаен принцип 3-ма от съдиите, които ще гледат делото срещу изборите за Висшия съдебен съвет. Това стана публично, пред журналисти. Жалба срещу избора на съдийската квота подаде един от неуспелите кандидати - Методи Лалов.

Компютърната система избра Зоя Атанасова и Бойка Стоилова от Гражданската колегия и председателят на Търговската колегия на Върховния касационен съд Дария Проданова. От жребия бяха изключени магистратите, които са участвали в изборите - като кандидати или членове на комисии.

Съдебният състав е смесен, в него ще влязат и 2-ма съдии от Върховния административен съд. Процедурата е без прецедент. Председателят на ВКС Лозан Панов коментира, че в закона има празноти, които съдебният състав ще трябва да попълва в движение. Не е ясно например как ще се определи съдия докладчик и по какъв процесуален ред ще се гледа делото - административен, граждански или наказателен.

Лозан Панов, председател на ВКС: Смятам, че има много празнини, които могат да бъдат впоследствие уредени по един много по-изчерпателен начин, защото сме поставени в положението в момента - магистратите да се опитваме да ги запълваме и да решаваме делата. Така или иначе дело трябва да се образува и трябва да приключи със съдебен акт. Открито заседание и произнасяне в 14-дневен срок.