От утре данните на всеки турист у нас ще бъдат качвани в нова Единна система за туристическа информация. Служителите на всички места за настаняване в България ще са длъжни да го правят.

Основната цел на системата е да пребори сивата икономика в сектора. До данните на туристите достъп ще имат само институции - общините и НАП, за да проверяват платените данъци, министерството на туризма и НСИ за справки, както и МВР, за да издирва заподозрени престъпници. И сега хотелиерите снабдяват институциите със същата информация, но поотделно. За гражданите на Европейския съюз в системата се ще качват по-малко данни.

Николина Ангелкова - министър на туризма: Дата на пристигане, дата на заминаване и трите имена.
БНТ: А за граждани от трети страни?
Николина Ангелкова - министър на туризма: Всичко.
Огнян Траянов - изпълнителен директор на фирмата, създала системата: За тях ще се събират и лични данни и ще се предават по съответен начин към МВР.

Право да качва информация ще има служител, който ще се води "супер потребител". Има няколко начина - чрез вътрешния софтуер на хотела, ако е синхронизиран със системата, като въвежда данни директно в нея или като си записва информацията на файл в компютъра и после го прикачва в сайта. За хижи високо в планината ще има опция да си предават файловете веднъж седмично.

Николина Ангелкова - министър на туризма: Ще дадем възможност до 1 октомври да се случи въвеждането на цялата база данни, която повярвайте ми е огромна. Към момента има над 18 800 места за настаняване в Националния туристически регистър.

През тези 8 месеца министерството ще обучава "супер потребителите". Първо ще показва, а после ще наказва. След 1 октомври, ако място за настаняване не си въвежда данните, следват глоби и дори заличаване от Националния регистър.