Промени в районирането на България от догодина. Очаква се страната да бъде разделена на 4 района, вместо досегашните 6. Това ще стане с промени в Закона за регионалното развитие. Те се налагат заради променената демографска структура, която вече не е актуална.

Как на практика ще усетим новото райониране - вижте подробности в репортажа на Зоя Велинова и Иван Антонов.

В момента България е разделена на шест района. Заради европейските изисквания обаче трябва да се направи промяна в обхвата им,така че броят на хората в тях да е най-малко 800 000 души. Сега например Северозападният район е далеч под това ниво.

След много дискусии и варианти, в момента най-подкрепяното предложение е страната да бъде разделена на 4 района -Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски.

Целта на промяната е да имаме силни и жизнени региони,с достатъчно население в тях и далеч по-добри условия за европейско финансиране.

Деница Николова - зам. -министър на регионалното развитие: Въз основа на това райониране, ние правим и планирането, свързано с достъпа на европейски средства, както сега, така и в рамките на новите програми след 2020 г.

С новите райони очакванията са най-големи промени да има в Северозападна България, която става част от Дунавския район и хората ще усетят това.

Сергей Цветарски - председател на НСИ: При всички положения трябва да го усетят - с фокусиране на повече инвестиции там, със съживяване на икономиката, отваряне на работни места. Това ще повиши доходите на хората.
Деница Николова - зам. -министър на регионалното развитие: Те ще го усетят от една страна по начина на вземане на решения за инвестиции. Вече по-близо до тях ще се взема решението за инвестиции и те ще имат много по-голяма роля при изпълнението им.

Очаква се в края на годината промените за районирането да бъдат одобрени от правителството, а в началото на следващата година да бъдат приети и от парламента.

Стряскаща тенденция: До 2030 г. 60% от България ще стане демографска пустиня

Стряскаща тенденция: До 2030 г. 60% от България ще стане демографска пустиня

За 30 години - от началото на новия век до 2030 г. населението на България ще намалее с 1 милион 450 хиляди души, а 42% от хората ще живеят само в ше...