От 1 януари 2019 г. възнагражденията на военните ще се определят от длъжността и присвоеното военно звание. Това приеха окончателно депутатите с промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Вносител на промените е Министерски съвет.

Сега възнагражденията се определят само в зависимост от военното звание. Предстои изготвяне и приемане на нов класификатор за длъжностите за военнослужещите в Министерството на отбраната.

Промяната се налага, за да има справедливо определяне на заплащането за различните длъжности в обхвата на едно и също военно звание.