Въвеждат се нови критерии за поддръжка на басейните в хотели и СПА центрове.Това се налага заради множеството инциденти през последните години, свързани с техническата им изправност. А и старата уредба не дава яснота кой е отговорен за поддръжката и безопасната им експлоатация.

Според новите изисквания инспектори заедно със собствениците ще проверяват техническата изправност на филтрите и помпите към плувните басейни. За качеството на водата в тях ще продължат да отговарят инспекторите от РЗИ.

От Министерството на туризма твърдят, че досега управителите на басейни не са били контролирани и са действали на своя отговорност, тъй като не е имало разпоредба, която да ги накара да имат задължения за правилната експлоатация на басейните.

Лиляна Арсова - Дирекция "Туристическа политика", МТ: Сега с наредбата вменяваме задължения на собствениците на басейни за контрол, а и с наредбата се вменява задължение за текущ контрол от Агенцията по метрологичен и технически контрол. Вече ще имаме държавна институция, която ще изпълнява тази контролна дейност.

Басейните към хотели, вилни къщи и СПА центрове ще бъдат проверявани поне 2 пъти годишно - веднъж рано напролет и веднъж късно есен. Идеята е да има сигурност, че те ще бъдат готови за туристите в началото на летния и на зимния сезон.

Собствениците на басейни край София приеха спокойно новината, че контролът се затяга.

Венка Василева - собственик на хотелски комплекс: Нас не ни притесняват тези проверки, защото ние така или иначе сами правим автопроверки. Ще бъдем по-спокойни. Нямаме нищо против да бъдем проверявани от метрологичния технонадзор. Така всички ще бъдат по-спокойни - както ние, така и клиентите.

Общественото обсъждане на новата наредба за басейните е до началото на септември. Престои приемането ѝ от правителството, а след публикуването ѝ в държавен вестник собствениците ще имат 3 месеца, за да приведат басейните съгласно новите изисквания.