Европейския съюз въвежда система за разпознаване на фалшиви лекарства. Тя ще заработи от 9 февруари и за момента през нея ще се проверяват само медикаментите, които се изписват с рецепта. За целта върху опаковките ще има специални кодове. Чрез тях аптеките ще проверяват дали лекарството е истинско.

Така изглеждат кодовете, които производителите ще поставят върху опаковките на лекарствата, произведени след 9 февруари. Те са длъжни да ги въвеждат и в система, с която са свързани търговците на едро и аптеките. Така след сканиране на кода от опаковката фармацевтите ще проверят дали ни продават истинско лекарство.

Илияна Паунова - директор на Българската организация за верификация на лекарствата: Целта е да се предпази пациентът да няма фалшиво лекарство в неговата опаковка. Тоест той да е сигурен, че това лекарство е оригинално произведено от производителя, който е записан на опаковката.

Аптеките трябва да имат специален софтуер, за да се свържат със системата и четец, с който да сканират кодовете. В аптеката на Саад Алуани вече могат да проверяват дали лекарствата са фалшиви.

Саад Алуани - собственик на аптека в София: В софтуер не се наложи да инвестирам допълнително, тъй като аз и до момента използвах компютър и аптечен софтуер. Това, което се наложи да направя като разход, е закупуването на четец. Един четец започва от 200-250 лева.

В единствената аптека в гоцеделчевската община Гърмен още не са свързани със системата за разпознаване на фалшиви лекарства.

Славка Попова, фармацевт в Гърмен: Първо е свързано със суми, които трябва да вкараме вътре. Закупуване на нови програми, на компютри. Трудно ще бъде.

У нас аптеките са малко над 4000. Около 1000 вече са свързани със системата.

проф. Илко Гетов - председател на Българския фармацевтичен съюз: Това е европейска регулация, която е ясно, че ще се случи още от 2011 г. Аз разбирам притесненията на колегите. Ние като съсловна организация сме направили всичко възможно преходът или въвеждането на системата да бъде максимално плавен.

За момента санкции за аптеки, които не са свързани със системата, няма. Но се готвят законодателни промени, с които ще бъдат въведени глоби.