Нова наредба за идентификация и регистрация на движимите културни ценности. Проектът на документа е публикуван за обществено обсъждане в портала на Министерския съвет.

Проектонаредбата беше публикувана за обществено обсъждане на 11 февурари. Тя се появява на фона проверките и обвиненията, свързани с колекцията на Васил Божков и два дена, след като в рубриката "След новините" ви разказахме за пропуските в Закона, заради които се стига дотам да не можем да разберем какъв е произходът на предметите в някои частни колекции. В проектонаредбата вече са посочени конкретни срокове: например, това че срокът за извършване на идентификацията не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. Досега такъв срок липсваше. Но мнението на експерти е, че текстовете трябва да бъдат прецизирани преди окончателното им приемане.

Промените предвиждат прекратяване на процеса по идентификация, ако до 14 дни от подаване на заявлението не бъде сключен договор между музея и колекционера или пък колекционерът не заплати разходите по нея.

Когато и двете страни са изрядни, идентификацията на културни ценности трябва да завърши до 6-месеца, а ако има основания той може да бъде удължен с още толкова. Не е ясно обаче какво следва, ако договорът между музея и колекционера бъде прекратен. Липсва и ограничение, при което това може да се повтори, но в друг музей.

Мария Карагьозова, юрист: Това означава ли, че прекратяването на процедурата по вина на една от страните по договора човекът, който е подал заявление и държи в себе си движими културни ценности, той ги държи незаконно?

Проектонаредбата отново не разглежда и случаите, при които собственикът на частния музеи и предметите, които трябва да бъдат идентифицирани са едно и също лице.

доц. Николай Марков, НИМ: Ще се случи нещото, което може да бъде квалифицирано като конфликт на интереси - произхода на предметите. Частният колекционер, респективно собственикът на частния музей, ще има при всички случаи целия интерес да не представи в идентификационните документи реалния произход на предметите.

Куриоз се появява и в Декларацията за произход и начин на придобиване на предметите, където трябва да бъде посочен техният автор.

Мария Карагьозова, юрист: Интересно ми е кой е авторът на движими културни ценности - археология от Античността, Средновековието?

В срок от 1 месец всички заинтересовани могат да изпратят своите предложения за допълнения на наредбата.