Веска е учила дърворезба в Тетевен и после дълго се е усъвършенствала сама. Втората ѝ специалност е теология, която завършила във френски институт. Прави проектите си само по време на пости. За нея иконостасът е преграда между тукашния свят и отвъдния.

Веска Колева

„От самото начало се ориентирах към този тип дърворезба. Не знам как е станало, не съм го мислила."

Вярата в Бог и християнските ценности са тези, които я карат всеки ден да прекрачва прага на Троянския манастир, от който я дели само реката.

Веска Колева

„Човек е така устроен, че има нужда от Бог, но изглежда нещо друго сега завладява повече хората и това е на заден план и не го търсят.”

Майсторката е убедена, че вярата трябва да се възпитава, но преди всичко е нужно да се преживява и усеща. Иконостасите на Веска Колева греят не само в български църкви, но и в няколко храма във Франция.

Орешак, Троян Тетевен

Веска е учила дърворезба в Тетевен и после дълго се е усъвършенствала сама. Втората ѝ специалност е теология, която завършила във френски институт. Прави проектите си само по време на пости. За нея иконостасът е преграда между тукашния свят и отвъдния.

Веска Колева
„От самото начало се ориентирах към този тип дърворезба. Не знам как е станало, не съм го мислила."

Вярата в Бог и християнските ценности са тези, които я карат всеки ден да прекрачва прага на Троянския манастир, от който я дели само реката.

Веска Колева
„Човек е така устроен, че има нужда от Бог, но изглежда нещо друго сега завладява повече хората и това е на заден план и не го търсят.”

Майсторката е убедена, че вярата трябва да се възпитава, но преди всичко е нужно да се преживява и усеща. Иконостасите на Веска Колева греят не само в български църкви, но и в няколко храма във Франция.