Фините прахови частици са съвременния бич за здравето на хората. Заради тяхното вредно въздействие преждевременно у нас умират близо 18 000 души, показват данни на Световната здравна организация и на европейския алианс „Здраве и околна среда“. За последното денонощие в пет града нормите за замърсяване с фини прахови частици са над нормата.

Замърсеният въздух засяга 100 % градското население. 29 града в България имат проблем с чистотата на атмосферния въздух като проблем са най-вече фините прахови частици.

За изминалото денонощие количества фини прахови частици над средно денонощната норма са измерени в Плевен, Видин, Несебър, Пловдив и Бургас. Причините са известни.

Румяна Гълъбова - експерт в МООС към ИАОС: "Това се забелязва през отоплителния сезон, където основно замърсяването се дължи на отоплението с твърди горива. За София причината е автомобилния транспорт".

Чистота на въздуха има пряко отношение към здравето, казват лекарите. По данни на Дружеството за белодробни болести, всяка година около 18 000 души умират преждевременно заради мръсния въздух.

Д-р Станимир Хасърджиев, председател на УС на Националната пациентска организация: "Повишеното съдържание на различни вещества, особено на праховите частици, са причини за тежки заболявания - астми, алергии, хронична белодробна обструктивна, сърдечно-съдови заболявания и България е на водещите места по всяко едно от тези заболявания".

Законодатели и изпълнителна власт е предприела редица мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, още повече, че страната ни е в наказателна процедура заради лошия въздух. Според министър Ивелина Василева всеки може да подпомогне процеса, особено хората, които се отопляват с твърдо гориво.

Ивелина Василева - министър на околната среда и водите: "Вместо да се отопляват с влажни дърва, отоплявайки се със сухи, те самите ограничават замърсяването с 40%".

През новия програмен период от ОПОС са осигурени 111 милиона лева в сектор "Въздух". С част от тези пари Столична община ще закупи филтри за комините на домакинствата, отопляващи се с твърдо гориво.

Йорданка Фандъкова, кмет на София: "Става дума за безвъзмездно предоставяне, разбира се това не става на сила, това става само доброволно, чрез обяснение на ефектите".

В търсене на начини за преодоляване на проблема със замърсяването на въздуха, днес в парламента се проведе дискусия с участието на отговорните държавни фактори, експерти и неправителствени организации.

В приветствието си председателят на Народното събрание Цецка Цачева заяви, че всички граждани на България трябва да имат гарантирана по-добра и чиста околна среда.

Цецка Цачева, председател на НС: "Не само да констатираме, не само да сочим, онези факти, които са неприемливи за обществото ни като цяло, но и да предлагаме решения, да предлагаме пътя, по който всички граждани на България да имат гарантирана по-добра, чиста околна среда. Трябва заедно да търсим и посочим решения, така че да не пречим на бизнеса. За всички е ясно, че замърсяването на околната среда е в резултат на индустриализацията и на интензивната икономика“.