Национален информационен ден за възможностите за финансиране на иновативни проекти на бизнеса се проведе в Българската търговско-промишлена палата.

Представители на малки и средни предприятия се запознаха с възможности за кандидатстване с проектни предложения и получиха информация и указания как да разработват успешни проекти. Едно от често срещаните несъответствия са нереалистично очертаните пазарни бариери и не достатъчното разбиране на текущото състояние на пазара. За момента само 22% от малките и средните предприятия участват в изследователски програми със стратегически иноватори, финансирани по европейската програма "Хоризонт 2020".